Constitutional foundations of administrative control over the activities of local self-government bodies in certain foreign countries (using the example of the USA, Germany and France)

Volume 7 (2022), № 4, P. 281–289

[ JURIDICAL SCIENCES ]

Article (file: pdf, size: 333 KB, downloads: 114)

Abstract:

Stat’ya posvyashchena analizu konstitutsionno-pravovogo regulirovaniya poryadka osushchestvleniya administrativnogo kontrolya za deyatel’nost’yu organov mestnogo samoupravleniya na primere zarubezhnykh stran (SSHA, Germanii i Frantsii). V rabote byli ispol’zovany: dialekticheskiy metod, metod sistemnogo i strukturnogo analiza, a takzhe sravnitel’no-pravovogo issledovaniya. Stavilas’ zadacha — rassmotret’ konstitutsionnyye osnovy administrativnogo kontrolya za organami mestnogo samoupravleniya v zarubezhnykh stranakh, vyyavit’ probely v konstitutsionno-pravovom regulirovanii i razrabotat’ predlozheniya po sovershenstvovaniyu konstitutsionnogo zakonodatel’stva. Rezul’taty issledovaniya mogut byt’ ispol’zovany v kachestve teoreticheskikh polozheniy nauki konstitutsionnogo prava zarubezhnykh stran i administrativnogo prava, a takzhe v zakonodatel’noy praktike.

Keywords:

constitutional regulation, administrative control, constitutional control, state control

Author:

Roman S. Tikhy
Kuban State Agrarian University,
Krasnodar, Russian Federation

For citation:

Tikhy R. S. (2022) Constitutional foundations of administrative control over the activities of
local self-government bodies in certain foreign countries (using the example of the USA, Germany and France) // Sotsialnaya kompetentnost = Social Competence. Vol. 7. No. 4. P. 281–289. (In Russ.).

References

 1. Rokhlin V. I. (2003) State control and prosecutorial supervision. St. Petersburg: Law Center “Press”. Р. (In Russ.).
 2. Isaev M. A. (2014) The mechanism of state power in Scandinavian countries. Moscow: Gorodets. P. 84. (In Russ.).
 3. Petrov E. E. (2002) Legal regulation of the supervisory activities of the executive authorities of the Russian Federation. St. Petersburg: St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Р. 19. (In Russ.).
 4. Bakhrah D. N. (2011) Administrative law of Russia. Moscow: Eksmo. Р. 608. (In Russ.).
 5. P. (2006) Control and supervision as forms of legal activity: issues of theory and practice. Saratov: Saratov State Academy of Law. Р. 24.(In Russ.).
 6. Konin N. M., Starilov Yu. N. (2010) Administrative law of Russia. Moscow: Norm: INFRA-M. Р. 324. (In Russ.).
 7. Adushkin Yu. S., Manokhin V. M. (2010) Russian Administrative law. Saratov: Saratov State Academy of Law. Р. 242. (In Russ.).
 8. Puzyrev S. V. (2006) To the question of the content of administrative control (supervision) of internal aff Administrativnoe pravo i protsess = Administrative law andprocess. No. 3. Р. 34. (In Russ.).
 9. Zelentsov A. B. (2002) Control over the activities of executive power in foreign countries. Moscow: Publishing House of the Peoples’ Friendship University of Russia. Р. 13. (In Russ.).
 10. Tikhy R. S., Beskorovaynaya E. S. (2021) Administrative procedures for ensuring citizens’ rights to land. Vestnik Nizhegorodskogo gosudarstvennogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo = Bulletin of the Nizhny Novgorod State University named after N. I. Lobachevsky. No. 1. Р. 158. (In Russ.).
 11. Kozyrin A. N., Shtatina M. A. (2003) Administrative law of foreign countries. Moscow: Spark, Р. 67. (In Russ.).